Schilderijen Johan Haanstra

Johan Haanstra gaat na 25 jaar lesgeven met pensioen, in 1976 vestigt hij zich in het Friese Warns om zich volledig op zijn vrije werk te richten, maakt zijn werk een ingrijpende ontwikkeling door.

De voorstelling die voordien zo nadrukkelijk het karakter van zijn schilderkunst bepaalde, offert hij op aan een steeds verder
doorgevoerde fragmentering, abstrahering en lichtheid, waarbij kleur, vorm en handschrift een grote autonomie verkrijgen.

In de schilderijen die hij maakt vanaf 1981, wisselen sterk vereenvoudigde landschapsvormen en non-figuratieve, elementen elkaar voortdurend af.

Ofschoon zijn composities niet naar de werkelijkheid zijn geschilderd en niet verwijzen naar bepaalde streken of gebieden, geeft Haanstra ze Friese plaatsnamen als titels.

Zelf duidde de kunstenaar zijn schilderijen aan als 'binnenwereld landschappen', maar hoezeer ook zijn schilderijen zijn op te vatten als uitingen van de persoonlijke emotie, altijd geven ze blijk van een grote ontvankelijkheid en bewondering voor de sfeer, het licht en de ruimte van zijn directe omgeving. 

 

 

 

 

 

Johan Haanstra (1914-1991) werd in het Overijsselse Espelo geboren. Hij volgde zijn opleiding aan de Rijksacademie te Amsterdam en doceerde van 1950 tot 1976 aan de AKI te Enschede. Van 1976 tot aan zijn overlijden woonde en werkte Haanstra in Warns.

Zijn werk bevindt zich in bedrijfscollecties en de collecties van het Fries Museum te Leeuwarden en Museum Belvédère en bij vele particuliere liefhebbers.